معیارهای دریافت نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) چیست؟

سیب سلامت

این روزها، اخبار سلامت و بهداشت مخاطبان روزافزونی را دارد و هر کس به فراخور حال تلاش می نماید محصولات غذایی سالمتری را مصرف نماید. یکی از نشان هایی که اخیرا تولیدکنندگان مواد غذایی به دنبال کسب آن هستند و مصرف کنندگان آگاه نیز روی محصولات به دنبال آن می گردند نشان "سیب  سبز" است. در این بحث وکیل حمیدرضا محمدی به معرفی این نشان و مواد قانونی مرتبط با کسب این نشان می پردازد:

 

یکی از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی نظارت بر کیفیت محصولات غذایی است قانون مواد خوراكی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی که در تیرماه 1347 تصویب شد، مرجع مستند صدور مجوزهایی از قبیل پروانه بهره برداری، پروانه ساخت، پروانه و ... قرار گرفته بود که آنچه در صدور این پروانه ها مورد التفات قرار می گرفت، این بود که تولیدات، حداقل کیفیت و استانداردهای جهانی بهداشت و سلامت را داشته باشند. لیکن امروزه نیاز جامعه نه فقط حفظ سلامت مصرف‌کنندگان و تامین غذای ایمن و سالم در تمام مراحل زنجیره غذایی  که ارتقا سطح سلامت و بهداشت نیز است. از این رو  در سال 1386 آیین نامه سلامت و ایمنی محصولات در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تصویب و در بهمن ماه 1392 بازبینی شد. در این آیین نامه ویژگیهای خاص و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با آنها بیان شده است که بر آن اساس، به محصولات غذایی واجد آن شرایط، نشان ایمنی و سلامت (سیب سلامت) اعطاء می گردد. از اینرو مصرف کنندگانی که به دنبال حفظ سلامت و امنیت غذایی در سطح بالاتری هستند، باید روی بسته محصولات به دنبال این نشان باشند. پرواضح است تولیدکنندگان نیز با توجه به بالارفتن سطح معلومات و انتظارات معقول مصرف کنندگان باید در پی ازتقا کیفیت محصولات و کسب نشان سیب سبز باشند. در ادامه آیین نامه اعطاء نشان ایمنی و سلامت(سیب سبز) را مرور می کنیم.

1- هدف

به استناد مصوبه پنجمین جلسه شورای عالي سلامت و امنیت غذایی مورخ 8/5/86 و در راستای اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به منظور ایجاد انگیزه و تشویق تولید کنندگان و ارتقاء ایمنی و سلامت فرآورده های غذایی و آشامیدنی به فرآورده های دارای پروانه ساخت از وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای ویژگیهای خاصی که در این آیین نامه و دستورالعملهای اجرایی مرتبط ذکر شده است، نشان ایمنی و سلامت اعطاء می گردد .

2- تعاریف

2- 1- فرآورده ایمن و سالم

فرآورده ای است که از مواد اولیه سالم و در شرایط خوب بهداشتی تولید شده و ضمن دارا بودن ویژگیهای خاص، دارای خصوصیاتی است که به ارتقاء ایمنی و سلامت مصرف کننده کمک می نماید.

2-2- نشان ايمني و سلامت

 نشان ايمني و سلامت، نشانی است که مطابق این آیین نامه  از سوی سازمان غذا و دارو  به فرآورده اعطاء می گردد و نگاره آن سیب سبز رنگی است که نماد سلامت بوده و عبارت ایمنی و سلامت در کنار آن نوشته شده است و دارندگان نشان می توانند نگاره آن را روی برچسب فرآورده تولیدی خود درج نمایند.

2-3-  کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

کمیته ای است که صلاحیت فرآورده های غذایی و آشامیدنی واجد شرایط را مورد ارزیابی قرار می دهد که در این آیین نامه به اختصار کمیته عالی اعطاء نشان نامیده می شود.

3- ارکان کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

 • رئیس کمیته
 • دبیر کمیته
 • دبیرخانه کمیته
 • اعضای کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

4- اعضای کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

اعـضاء این کمیته به شـرح زیر و برای مدت 2 سال به عنوان عضو کمیته منصوب می گردند.

 • رئیس سازمان غذا و دارو (رئیس کمیته)
 • مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی (دبیر کمیته عالی و رئیس دبیرخانه کمیته نشان ایمنی و سلامت)
 • رئیس مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو
 • مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ( یا نماینده تام الاختیار)
 • معاون بهداشتی وزارت بهداشت یا نمایندگان تام الاختیار از مرکز سلامت محیط وکار و دفتر بهبود تغذیه جامعه
 • نماینده تام الاختیار سازمان ملی استاندارد ایران
 • يك نفرکارشناس یا عضو هیأت علمی در زمينه صنايع غذايي به پيشنهاد رئیس سازمان غذا و دارو و با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • نماینده کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران

تبصره  : کمیته عالی اعطاء نشان می تواند در زمینه خدمات مشورتی بسته به موضوع از افراد مختلف دعوت نماید .

5- دبیرخانه کمیته نشان ایمنی  و سلامت

این دبیرخانه به عنوان ستاد اجرایی در اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی مستقر بوده و مسئول اجرای آیین نامه و دستورالعمل اجرایی صدور و تمدید اعطاء نشان ایمنی و سلامت می باشد. از وظائف این دبیرخانه ارسال دعوتنامه به اعضاء، تهیه صورتجلسات کمیته عالی اعطاء نشان، انجام مکاتبات لازم و صدور گواهی نشان ایمنی و سلامت با امضاء دبیرکمیته می باشد.

6- معيارهاي اعطاء نشان ایمنی و سلامت

         برخی از معیارهای اعطاء نشان عبارتند از:

 • نداشتن مواد افزودنی شیمیایی سنتتیک
 • به حداقل رساندن میزان کالری فرآورده از طریق کاهش مصرف کربوهیدراتهای ساده و چربی ها
 • به حداقل رساندن ترکیبات و عوامل خطرساز از قبیل اسیدهای چرب ترانس و اشباع و...
 • به حداقل رساندن میزان نمک مصرفی
 • استفاده از مواد افزودنی و مواد اولیه طبیعی
 • تولید بهداشتی و صنعتی فرآورده های سنتی
 • عاری بودن فرآورده از سموم قارچی، باقی مانده سموم دفع آفات نباتی و داروهای دامپزشکی، عوامل آلودگی بیولوژیک، هورمونها و عوامل آلرژن
 • دارا بودن مواد موثره طبیعی که در ارتقاء سلامت مصرف کننده نقش مفیدی دارند.

7- نحوه اعطاء نشان ایمنی و سلامت

نحوه اعطاء نشان ایمنی و سلامت در دستورالعمل اجرایی آن، با توجه به سیاستهای سلامت محور سازمان غذا و دارو،  توسط دبیرخانه کمیته تهیه، تدوین و توسط رئیس کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت تصویب و ابلاغ می گردد و در صورت نیاز به انجام اصلاحات در شرایط اخذ گواهی نشان ایمنی و سلامت این تغییرات، در دستورالعمل مذکور اعمال می شود.

8- پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت

فرآورده های تولیدی دارای نشان ایمنی و سلامت در سطح عرضه از نظر معیار ها و خواص ایمنی و سلامت ادعا شده در سوابق کمیته اعطاء نشان مطابق با دستورالعمل نحوه پایش فرآورده های دارای نشان ایمنی و سلامت که توسط دبیرخانه کمیته تهیه، تدوین و توسط رئیس کمیته عالی اعطاء نشان تصویب و ابلاغ می گردد، پایش و کنترل می شود.

9- توزیع و نگهداری مدارک

نسخه اصلی این آيين نامه و فرم های پیوست پس از تصویب وزیر محترم  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سوابق دبيرخانه نشان ایمنی و سلامت حفظ و نگهداری شده و ضمن اطلاع رسانی از طریق سایت، نسخه ای از آن جهت اطلاع و اقدام لازم به معاونت های غذا و دارو دانشگاه های عـــلوم پزشکی سراسر کشور و دستگاههای اجرایی عضو کمیته ابلاغ می گردد.

فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سلامت به همراه کلیه سوابق و مستندات ارائه شده، برگ رای کمیته عالی اعطاء نشان و گواهی نشان ایمنی و سلامت صادر شده بعنوان سند برای مدت 5 سال در سوابق کمیته مذکور حفظ و نگهداری می گردد.

10- پیوست ها

پیوست شماره 1- فرم درخواست دریافت نشان ایمنی و سلامت

پیوست شماره 2- فرم رأی کمیته عالی اعطاء نشان ایمنی و سلامت برای فرآورده های غذایی و آشامیدنی.

پیوست شماره3 – فرم گواهی اعطاء نشان ایمنی و سلامت

اين آئين نامه در 10ماده و یک تبصره و سه پيوست در تاريخ  30/1/93بازنگری و به تاييد و امضاء وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده و از تاريخ تصویب، قابل ابلاغ و اجراء است.

Tags: حمید رضا محمدی, وکیل, وکیل در تهران, وکیل حمیدرضا محمدی, بهترین وکیل تهران, وکیل محمدی, شکایت, مالکیت, بهترین وکیل ایران, بیمه, سیب سلامت, نشان سلامت, مشارکت در جرم, قانون اساسی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn