پرسش و پاسخ ملک واراضی

ما در یک مجتمع مسکونی 20 آپارتمانی زندگی می کنیم. سه نفر از مالکین شارژ ماهانه نمی دهند. آیا راهکار قانونی برای اخذ شارژ وجود دارد یا خیر؟

ما در یک مجتمع مسکونی 20 آپارتمانی زندگی می کنیم. سه نفر از مالکین شارژ ماهانه نمی دهند. آیا راهکار قانونی برای اخذ شارژ وجود دارد یا خیر؟
گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و انحصاری از ملک خود را دارد، ولی در کلیه مجموعه های ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری، چگونگی تصرف مالک باید به گونه ای باشد که به حقوق همسایگان آسیبی نرساند. راهکار قانونی این است که، در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق ثبت اظهارنامه در دفاتر خدمات قضایی، به وی ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه، وی سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کند.

برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت نمود؟

برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت نمود؟
الف– سند سرقفلی: باید توجه شودکه سند سرقفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا عادی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک اخذ گردد .حتی اگر فرد ( دارنده سرقفلی )حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می شود . ب– شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت فراوانی برخوردار است. به دیگر سخن هدف از خرید باید معلوم و مشخص باشد . خریدار در صورتی که می خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد بایستی در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج نماید. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت تر خواهد بود. ج–انتقال: مسئله سومی که دقت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع انتقال می باشد. یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر ؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر ؟ علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد ولی شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظیم اجاره نامه جدید (توضیح داده خواهد شد) حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال نماید. در این صورت ، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد

برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟

برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟
الف– اطلاع به مالک در صورت عدم وجودحق انتقال به غیر . در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری نموده اید یا حق کسب و پیشه ای که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید. ب– اخذ مجوز انتقال از مالک در صورتعدم رضایت . در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی(مستاجر)می تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید. ج– در صورت وجود حق انتقال . در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه نماید که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر ؟ در صورت انقضاء مدت ، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک ، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح نموده و سپس مبادرت به انتقال ملک نماید . لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد درقانون روابط موجر ومستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظرهای موجود ، انجام پیشنهاد اخیر شایسته تر خواهد بود.

- قصد خرید ملکی را داریم که یکی از ورثه خارج از کشور می باشد آیا بدون حضور ایشان این معامله قانونی است یا خیر؟

-	قصد خرید ملکی را داریم که یکی از ورثه خارج از کشور می باشد آیا بدون حضور ایشان این معامله قانونی است یا خیر؟
- ورثه ای که خارج از کشوراست و حضور ندارد می تواند از طریق دادن وکالت به دیگری سهم خود را بفروشد در غیر اینصورت معامله فقط نسبت به ورثه حاضر امکان پذیر می باشد و معامله حاضرین نسبت به سهم خودشان از شش دانگ ملک معتبر است و فروش سهم ورثه غیر حاضر قانونی نیست.

اگر ملکی که در اجاره مستاجر است در مدت اجاره نیاز به تعمیر پیدا کند و به موجر دسترسی نباشد چه باید کرد ؟

اگر ملکی که در اجاره مستاجر است در مدت اجاره نیاز به تعمیر پیدا کند و به موجر دسترسی نباشد چه باید کرد ؟
⁉️ مطابق ماده 21 قانون روابط موجر و مستاجر « رسیدگی به اختلاف بین موجر ومستاجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می شود انجام ندهد مستاجر می تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده و مخارج آنرا حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد .»

ملکی را از پدرم خریداری کردم و قولنامه عادی تنظیم کردیم و شاهدی آنرا امضاء نکرده و ثبت نشده ایا بعدا مشکلی ایجاد نشود چون یک برادر و دو خواهر دارم

ملکی را از پدرم خریداری کردم و قولنامه عادی تنظیم کردیم و شاهدی آنرا امضاء نکرده و ثبت نشده ایا بعدا مشکلی ایجاد نشود چون یک برادر و دو خواهر دارم
اگر پدر شما در قید حیات است ، باید دادخواست الزام به تنظیم سندرسمی بدهید که بعداً با مشکل مواجه نشوید .

پرسش و پاسخ خانواده

شوهرم فوت کرده است و من تنها وارثش هستم. آیا تمام اموال همسرم به من به ارث می رسد؟

شوهرم فوت کرده است و من تنها وارثش هستم. آیا تمام اموال همسرم به من به ارث می رسد؟
طبق قانون مدنی اگر زوج فوت کند و زوجه تنها وارثش باشد ، زوجه تنها یک چهارم از اموال همسرش را به ارث می برد.

خانمی هستم سی ساله. دو سال پیش از همسرم طلاق گرفته ام. آیا می توانم نام او را از شناسنامه ام پاک کنم؟

خانمی هستم سی ساله. دو سال پیش از همسرم طلاق گرفته ام. آیا می توانم نام او را از شناسنامه ام پاک کنم؟
خانمی هستم سی ساله. دو سال پیش از همسرم طلاق گرفته ام. آیا می توانم نام او را از شناسنامه ام پاک کنم؟ دو حالت دارد: اگر دوشیزه نیستید، فقط پس از ثبت ازدواج مجددتان ، امکان حذف نام شوهر سابق از شناسنامه وجود دارد. اگر دوشیزه هستید، در این حالت با ارائه ی دادنامه ی طلاق و کپی صفحات طلاق نامه و هم چنین گواهی مبنی بر باکره بودن، می توانید در اداره ی ثبت احوال، به حذف نام شوهر سابق اقدام نمایید.

وضع مالی همسرم خوب نیست.آیا میتوانم مهریه را از پدرشوهرم مطالبه کنم؟

وضع مالی همسرم خوب نیست.آیا میتوانم مهریه را از پدرشوهرم مطالبه کنم؟
خیر. مهریه فقط از شوهر قابل مطالبه است هر چند خانواده ی همسرتان متمکن و مال دار باشند ، مگر این که پدرشوهرتان از همان ابتدا پرداخت مهر را تعهد کرده باشد.

یکبار ازدواج کرده ام اما از خانمم راضی نیستم. آیا میتوانم به صورت قانونی و در کنار حضور همسرمبا زن دیگری ازدواج کنم؟

یکبار ازدواج کرده ام اما از خانمم راضی نیستم. آیا میتوانم به صورت قانونی و در کنار حضور همسرمبا زن دیگری ازدواج کنم؟
مرد نمیتواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با اجازه ی دادگاه عواملی چون اعتیاد زوجه، رضایت زوجه با ازدواج مجدد، عدم تمکین و ...‌ میتوانند اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج مجدد را تسهیل کنند.

مهریه من 500 سکه بهار آزادی است اما می گویند بیشتر از 110 سکه را نمی توانی بگیری. آیا هیچ راه قانونی برای دریافت کل مهریه نیست؟

مهریه من 500 سکه بهار آزادی است اما می گویند بیشتر از 110 سکه را نمی توانی بگیری. آیا هیچ راه قانونی برای دریافت کل مهریه نیست؟
مهریه بیش از 110تا بخشوده نمیشود بلکه برای مرد حبس به دنبال ندارد. اگر شوهر شما، اموالی به ارزش بیش از 110 سکه داشته باشد و این اموال، مشمول مستثنیات دین نباشد و قبلا هم توقیف نشده باشد، شما می توانید تمام مهر خود را تا هر میزان که باشد وصول نمایید.

من به شوهرم شک دارم آیا میتوانم مکالمات مشکوک ایشان را ضبط کنم و در دادگاه اقامه دعوی کنم؟

من به شوهرم شک دارم آیا میتوانم مکالمات مشکوک ایشان را ضبط کنم و در دادگاه اقامه دعوی کنم؟
شنود مکالمات طبق قانون جرم است و هیچ کس مجاز به این کار نیست و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم میشود.

همسرم بعد از دو سال زندگی مشترک، در دادگاه منکر رابطه زوجیتمان شد.آیا این جرم است و مجازات درپی دارد؟

همسرم بعد از دو سال زندگی مشترک، در دادگاه منکر رابطه زوجیتمان شد.آیا این جرم است و مجازات درپی دارد؟
بله طبق ماده ی 52 از قانون حمایت از خانواده " هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و ثابت شود انکار بی اساس بوده .... به حبس تعزیری درجه ی 6 یا جزای نقدی درجه ی 6 محکوم خواهد شد.

برای مدت یکسال به عقد موقت همسرم درآمدم. اکنون باردار شده ام. آیا امکان ثبت ازدواج برای من وجود دارد؟

برای مدت یکسال به عقد موقت همسرم درآمدم. اکنون باردار شده ام. آیا امکان ثبت ازدواج برای من وجود دارد؟
طبق ماده ی 21 از قانون حمایت خانواده ثبت ازدواج موقت در سه مورد الزامی است 1- باردار شدن زوجه 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد

دو سال پیش از شوهرم جدا شدم و دادگاه حضانت دخترمان را به ایشان داد. همسرم سابقم مدتی است فوت کرده. آیا دادگاه حضانت دختر را به من می دهد یا شخص دیگری؟

دو سال پیش از شوهرم جدا شدم و دادگاه حضانت دخترمان را به ایشان داد. همسرم سابقم مدتی است فوت کرده. آیا دادگاه حضانت دختر را به من می دهد یا شخص دیگری؟
طبق ماده ی 43 از قانون حمایت خانواده " حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه با تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حق حضانت به مادر را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد.

اگر در هنگام عقد مقدار مهریه مشخص نشده باشد تکلیف چیست

اگر در هنگام عقد مقدار مهریه مشخص نشده باشد تکلیف چیست
در عقد دائم طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهریه توافق کنند اما اگر پیش از توافق در مورد مهر بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه فقط می توانند مهرالمثل مطالبه کند، در خصوص عقد موقت عدم تعیین مهر در عقد موجب بطلان است .

آیا زن میتوانددر هنگام تقسیم ارثیه همسر مرحومش، مهریه اش را از اصل بردارد، بدون اینکه شوهرش وصیت کرده باشد، یعنی هم یک هشتم ارثش را و هم مهریه‌اش را ؟

آیا زن میتوانددر هنگام تقسیم ارثیه همسر مرحومش، مهریه اش را از اصل بردارد، بدون اینکه شوهرش وصیت کرده باشد، یعنی هم یک هشتم ارثش را و هم مهریه‌اش را ؟
بله زن میتواند قبل از تقسیم ارث، مهریه خود را از اموال همسرش درخواست نماید. اگر مهریه پول نقد باشد از زمان فوت همسر محاسبه و به نرخ روز پرداخت میگردد. و این سوای از سهم الارث او میباشد.

دختر باکره اي که مهريه اش عندالاستطاعه است، آیا مي تواند از حق حبس استفاده کند؟

دختر باکره اي که مهريه اش عندالاستطاعه است، آیا مي تواند از حق حبس استفاده کند؟
در مهريه عندالاستطاعه مرد بايد توانايي مالي پرداخت مهريه را داشته باشد، لذا در اين نوع مهريه اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد حق حبس براي خانم وجودندارد.

اگر زن درخواست مهريه کند و مرد عمدا پرداخت نکند، آیا زن مي تواند تمکين نکند؟

اگر زن درخواست مهريه کند و مرد عمدا پرداخت نکند، آیا زن مي تواند تمکين نکند؟
خير، اگر زن از همسرش تمکين خاص (زناشويي) داشته ديگر نمي تواند تمکين را منوط به پرداخت مهريه نمايد(حق حبس). درخصوص مهريه هم پس از مطالبه مهريه توسط زن، دادگاه بررسي هاي لازم را انجام مي دهد و حکم به پرداخت نقدي يا قسطي مهريه مي کند و مرد در صورت توانايي مالي نمي تواند عمدا از پرداخت مهريه شانه خالي کند.

چه چيزهايي جزء سوء رفتار شوهر نسبت به زن حساب مي شود؟ این سوء رفتار را چگونه می توان ثابت کرد؟

چه چيزهايي جزء سوء رفتار شوهر نسبت به زن حساب مي شود؟ این سوء رفتار را چگونه می توان ثابت کرد؟
سوء رفتار در مقابل حسن معاشرت است که مورد تاکيد قانونگذار در ماده 1103 قانون مدني است. آزارهاي جسمي و روحي به نحوي که عرفا غيرقابل تحمل باشد از مصاديق سوء رفتار است و تشخيص آن به نظر دادگاه است و هر يک از آنها بايد با دلائل شرعي و قانوني به دادگاه ارائه شود و صرف ادعا پذيرفته نيست.

اگر در عقد نامه شرط شده باشد که اگر شوهر بدون اجازه همسرش همسر دیگری بگیرد و ازدواج مجدد داشته باشد " زن می تواند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهد... حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا بازهم زن حق طلاق خواهد داشت یا خیر؟

اگر در عقد نامه شرط شده باشد که اگر شوهر بدون اجازه همسرش همسر دیگری بگیرد و ازدواج مجدد داشته باشد " زن می تواند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهد... حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا بازهم زن حق طلاق خواهد داشت یا خیر؟
اگر در عقد نامه شرط شده باشد که اگر شوهر بدون اجازه همسرش همسر دیگری بگیرد و ازدواج مجدد داشته باشد " زن می تواند به وکالت از شوهر خود را طلاق دهد... حال اگر شوهر بدون رضایت همسر اول ولی با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج کند آیا بازهم زن حق طلاق خواهد داشت یا خیر؟ اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لطمه ای به حق همسراول که ناشی از عقد نکاح و شرایطی که در عقد نامه و به نفع او شده وارد نمی آورد و همسر اول می تواند برای طلاق از طریق دادگاه اقدام کند.

آیا در عقد نکاح میتوان شرط عدم رابطه جنسی را لحاظ کرد؟

آیا در عقد نکاح میتوان شرط عدم رابطه جنسی را لحاظ کرد؟
آیا در عقد نکاح میتوان شرط عدم رابطه جنسی را لحاظ کرد؟ برای بدست آوردن این پاسخ باید دید انجام رابطه جنسی مقتضای عقد نکاح است و یا مقتضای اطلاق عقد نکاح : * دیدگاه اول : عده ای شرط خلاف تمتع جنسی را باطل و مبطل نکاح دانسته اند . قائلین به این نظر : دکتر کاتوزیان . دکتر لنگرودی . شیخ انصاری و میرزای نائینی هستند. * دیدگاه دوم : برخی شرط خلاف رابطه جنسی را از جمله شروط اطلاق عقد میدانند و شرط برخلاف آن را معتبر دانسته اند. قائلین به این نظر : دکتر امامی . دکتر صفایی . شیخ طوسی . شهید ثانی . علامه حلی و امام خمینی هستند. * دیدگاه سوم : برخی دیگر معتقدند که این شرط مخالف مقتضای عقد نیست و شرط برخلاف آن را باطل نمیدانند ولی از این نظر که وجود رابطه جنسی بین طرفین ضرورت دارد شرط خلاف آن را باطل دانسته اند. ( دکتر شهیدی ) نتیجه : برای بدست اوردن نتیجه میتوان گفت : شرط مقتضای عقد نکاح ” زوجیت ” است و رابطه جنسی مقتضای اطلاق این عقد میباشد ؛ به همین دلیل میتوان برخلاف آن شرط کرد ولی باید توجه شود که سلب این حق بطور کلی باعث بطلان شرط است منتها به اصل نکاح خللی وارد نمی سازد. اما باوجود این میتوان کیفیات رابطه جنسی را محدود و یا تشدید کرد مثلا شرط شود رابطه جنسی در فلان روز و ساعت و یا به همراه کیفیات خاص باشد .

در صورتی که دادگاه حکم به فسخ نکاح صادر کند، نحوه اجرای حکم چگونه است؟ آیا صرف قطعیت دادنامه و ارسال رونوشت دادنامه به دفترخانه کفایت می‌کند یا اقدام دیگری باید انجام شود؟

در صورتی که دادگاه حکم به فسخ نکاح صادر کند، نحوه اجرای حکم چگونه است؟ آیا صرف قطعیت دادنامه و ارسال رونوشت دادنامه به دفترخانه کفایت می‌کند یا اقدام دیگری باید انجام شود؟
در صورت صدور حکم بر فسخ نکاح و قطعیت یافتن رأی صادر شده، حکم صادر شده از تاریخ قطعیت فسخ نکاح تلقی می‌‌شود و ارسال رونوشتی از دادنامه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند نکاحیه به منظور فسخ و بلااثر نمودن سند ثبت شده نکاح کافی خواهد بود.

طلاق توافقی چیست و آیا طلاق توافقی از انواع دیگر طلاق ساده تر است؟

طلاق توافقی چیست و آیا طلاق توافقی از انواع دیگر طلاق ساده تر است؟
در طلاق توافقی فرض بر اين است كه زن و شوهر با جدايي موافق اند، در اين صورت دادخواست طلاق توافقي را به دادگاه تسليم مي كنند. دادگاه معمولا” از ميان افراد نزديك خانواده هاي زن و شوهر دو داور بر مي گزيند و اگر آنها نتوانند ميان زن و شوهر سازش برقرار نمايند بايستي توافق آنها را در مورد مسايل مالي، حضانت و ملاقات اطفال مشترك جلب و به دادگاه ارايه كنند تا دادگاه گواهي عدم امكان سازش را صادر كند. در صورتي كه در مورد مسايل ياد شده توافق نشود، دادگاه از صدور حكم عدم امكان به عنوان طلاق توافقي خودداري مي كند و كسي كه خواهان طلاق است بايد به روش ديگر اقدام كند .

در چه شرايطي نمي توان صيغه طلاق را جاري نمود؟

در چه شرايطي نمي توان صيغه طلاق را جاري نمود؟
1- وقتي زن در دوران خون ريزي پس از زايمان است . اما اجراي صيغه طلاق در دوران بارداري مانعي ندارد . 2- طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست ، مگر آن كه زن يائسه يا باردار باشد ، يعني زن بايد در دوران پس از عادت ماهانه باشد . 3- طلاق زني كه هنوز به سن يائسگي نرسيده ولي به دلايلي عادت ماهيانه نشود زماني صحيح است كه از تاريخ آخرين هم بستري سه ماه گذشته باشد

پرسش و پاسخ ارث

چند سال پیش که شوهرم فوت کرد پدرشوهرم در قید حیات بود. اکنون ایشان فوت نموده است. آیا دختر من جزو وراث ایشان(پدربزرگش) محسوب می شود و ارث به دخترم تعلق می گیرد؟

چند سال پیش که شوهرم فوت کرد پدرشوهرم در قید حیات بود. اکنون ایشان فوت نموده است. آیا دختر من جزو وراث ایشان(پدربزرگش) محسوب می شود و ارث به دخترم تعلق می گیرد؟
بر طبق قانون، نوه در صورتی از پدربزرگ ارث می برد که وارثی در طبقه جلوتر وجود نداشته باشد. بنابراین اگر پدرشوهر شما، پدر، مادر و فرزند پسر یا دختر دیگری دارد، با بودن آنان نوبت به نوه نمی رسد و در صورتی که هیچ کدام از این وراث نباشند، ارث به نوه می رسد.

آیا پدر می تواند همه وراثش را از ارث محروم نماید؟

آیا پدر می تواند همه وراثش را از ارث محروم نماید؟
بر اساس ماده 837 قانون مدنی، پدر نمی تواند هیچکدام از وراث را از ارث محروم کند . چون حق ارث بردن از احکام شرعی محسوب میشود و کسی نمیتواند مانع اجرای احکام شرعی بشود مگر مجوزش باشد که اینجا نیست.

کسی که وارث قانونی دارد ولی همه اموالش را قبل از مرگش به فردی غیر از وارثانش وصیت می کند. آیا این وصیت نافذ است؟

کسی که وارث قانونی دارد ولی همه اموالش را قبل از مرگش به فردی غیر از وارثانش وصیت می کند. آیا این وصیت نافذ است؟
هر کسی در زمان حيات خودش می تواند تمام یا قسمتی از دارایی خودش را به هر شخصی که می خواهد، از طريق قراردادهاي صلح يا هبه و غيره منتقل كند. بنحوي كه حتي يك ريال هم براي وراث باقي نماند ولي به صورت وصيت مي تواند حداكثر تا يك سوم اموال خود را وصيت كند.يعني اگر مال و دارائي فردی سی ميليون تومن باشد ميتواند تا ده ميليون تومان را وصيت كند كه خرج مصارف خاصي بشود و یا به فرد موردنظر وی داده شود و مابقي دارایی يعني بیست میلیون تومان ديگر متعلق به وراث هست. حتی اگر در وصیت نامه نسبت به تمام دارایي خودش يعني سی ميليون تومان وصيت كرده باشد. ماده 843 قانون مدنی این امر را خاطرنشان کرده است.

عموی بنده فوت نموده و ایشان ورثه‌ای جز برادرانش ندارد. با توجه به اینکه پدر بنده با ایشان برادر ناتنی میباشند آیا جزء وراث محسوب میشود یا خیر؟

عموی بنده فوت نموده و ایشان ورثه‌ای جز برادرانش ندارد. با توجه به اینکه پدر بنده با ایشان برادر ناتنی میباشند آیا جزء وراث محسوب میشود یا خیر؟
با توجه به ماده 918 قانون مدنی اگر میت برادر و خواهر تنی(زاده از یک پدر و مادر) داشته باشد برادر ناتنی(زاده از یک پدر/ یک مادر) ارث نمیبرد ، بنابراین پدر شما ارث نمیبرد.

زنی فوت شده است همسر و دختر ایشان نیز چند سال قبل در یک تصادف از دنیا رفته اند. با توجه به این که این خانم یک پسر در قید حیات دارد آیا نوه های دختری از این خانم ارث می برند؟

زنی فوت شده است همسر و دختر ایشان نیز چند سال قبل در یک تصادف از دنیا رفته اند. با توجه به این که این خانم یک پسر در قید حیات دارد آیا نوه های دختری از این خانم ارث می برند؟
- با توجه به قواعد ارث شرط به ارث رسیدن زنده بودن وراث حین الفوت مورث می باشد لذا با توجه به قاعده مذکور نوه های دختری سهمی در ماترک نخواهند داشت.

دختر مجردی هستم که دو برادر دارم. پدرم می خواهد کاری کند که سهم ارث هر سه ما یکسان باشد. آیا می توان این خواسته را قانونی ثبت کرد که بعدا مشکلی پیش نیاید؟ در ضمن در حال حاضر می خواهد که دو برادرم از این قضیه باخبر نشوند؟

دختر مجردی هستم که دو برادر دارم. پدرم می خواهد کاری کند که سهم ارث هر سه ما یکسان باشد. آیا می توان این خواسته را قانونی ثبت کرد که بعدا مشکلی پیش نیاید؟ در ضمن در حال حاضر می خواهد که دو برادرم از این قضیه باخبر نشوند؟
- برای این کار دو راه وجود دارد : ا. پدر شما می تواند حصه وراث را طبق میلش در زمان حیات مشخص و ثبت کند. ،مثلاً اگر ایشان می خواهد سهام هر سه فرزند مساوی باشد نفری 2 دانگ از منزل را در دفترخانه اسناد رسمی به نام وراث نمایند، 2. یا همین کار را در قالب صلح عمری انجام دهند با این تفاوت که تا زمانی که زنده است ملک در اختیار ایشان است و در صورت فوت با توجه به سهم مشخص شده به وراث منتقل می گردد. البته این کار بدون اطلاع برادران امکان ندارد زیرا در هردو روش افراد مذکور(وراث) باید دفتراسنادرسمی حضور یافته و اسناد را امضا نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn